KARA (카라) 'WHEN I MOVE' Performance Video|메리 크리스마스🎄 카라의 퍼포먼스 영상 선물 도착💗

2022.12.24
사랑하는 카밀리아가 언제 어디서든 따뜻하고 행복한 연휴 보내길💗 A Surprise Christmas Present from KARA🎁 #KARA #카라 #박규리 #한승연 #니콜 #강지영 #허영지 #MOVE_AGAIN #WHEN_I_MOVE Subscribe KARA Official Channels YouTube: https://www.youtube.com/@KARAOfficial329 Twitter: https://twitter.com/KARAOFFICIAL329 TikTok: https://www.tiktok.com/@karaofficial329 Homepage: https://karaofficial.kr/
Comments 96